Korpisota 1941–1944


Korpisota - Kuusamo–Kiestinki 1941–1944 ja Salpalinja Kuusamossa historiateokset ovat e-kirjoja, joita tukee tämä korpisota.fi -internetsivusto. Suurin osa historian tapahtumista esitellään itse e-kirjoissa, mutta talvisodan tapahtumat, Kenttäradan rakentaminen, joukko-osastojen lyhyet historiikit, taistelukaluston esittelyt, sekä historiantutkimukseen liittyviä ongelmakohtia yms. esitellään tällä sivustolla.

Salpalinja Kuusamossa e-kirja

Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon 1940–1941, esitellään omassa e-kirjassaan, Salpalinja Kuusamossa. Tämä kirja on julkaistu, 6.9.2022. Salpalinja Kuusamossa e-kirjan tiimoilta on myös avattu Salpalinja Kuusamossa Facebook-ryhmä, jossa käydään keskustelua Salpalinjasta Kuusamossa ja esitellään työryhmän toimesta lähinnä sellaisia Salpalinjan tietoja, joita ei välttämättä itse kirjaan ole otettu mukaan. E-kirja Salpalinja Kuusamossa on myynnissä Elisa kirjassa.

Korpisota - Kuusamo-Kiestinki e-kirja

Korpisota - Kuusamo-Kiestinki e-kirja julkaistaan näillä näkymin, joskus vuosien 2024-2026 aikana. Korpisota.fi sivustolla avataan hiljalleen erilaisia Kuusamo-Kiestinki suunnan tapahtumiin liittyviä artikkeleita, sekä kalustoesittelyitä. Osa artikkeleista avataan luettavaksi, vasta hieman ennen kirjan julkaisua. Korpisota.fi julkinen Facebook-ryhmä on nyt avattu Korpisota.fi Facebook-ryhmä


Jatkosota

E-kirjassa käydään tarkasti läpi jatkosodan vaiheet Kuusamo-Kiestinki suunnalla, vuosien 1941–1944 aikana...

Saksalaisten huolto

Saksalaisten Kiestingin suunnan joukkojen huollon tukeutuminen Kuusamossa vuosina 1941–1944.

Kuusamon tuho

Saksalaisten vetäytyminen Kuusamosta syksyllä 1944 ja puna-armeijan suorittama miehitysaika.

Salpalinja Kuusamossa e-kirja

Salpalinja Kuusamossa e-kirja on 311 sivuinen historiateos, jossa esitellään Salpalinjan rakentaminen Kuusamoon vuosien 1940–1941 aikana. Teoksessa on runsaasti uutta tietoa, kuten kohdekuvia (80 kpl), tarkasti laadittuja karttoja (54 kpl), sekä linnoituslaitteiden erilaisia rakennepiirroksia (79 kpl), havainnollistamassa tapahtumia. Teoksessa käsitellään tarkasti rakentamisen vaiheet, viivytysasemat, sulutukset, linnoitustykistö ja Salpalinjan teräsbetonikorsujen tuhoaminen syksyllä 1944. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Salpalinjan entisöinnistä Kuusamon Lahtelassa.Korpisota 1941–1944 e-kirja

Korpisota 1941–1944 historiateos on neliosainen kirjasarja, joka julkaistaan e-kirjoina. Kirjoissa on nivottu yhteen koko Kuusamo–Kiestinki suunnan sotahistoria, käsittäen vuosien 1941–1944 tapahtumat. Teoksessa on runsaasti arkistokuvia ja tarkasti laadittuja karttoja, havainnollistamassa tapahtumia. Siinä käsitellään maasotatoimet, ilmasodankäynti, partisaanitoiminta, saksalaisten huollon toiminta Kuusamossa, sekä Kuusamon polttaminen ja miehitys.

Teos pohjautuu pääasiassa suomalaisiin ja saksalaisiin sotapäiväkirjoihin, sotaveteraanien haastatteluihin, mutta mukaan on otettu myös kaikki muu mahdollinen materiaali. Teos sisältää paljon ennen julkaisematonta aineistoa, mukaan lukien työryhmän Kuusamossa suorittaman GPS-pohjaisen maaston inventoinnin tulokset, liittyen lähinnä saksalaisten leirialueisiin ja huoltokeskuksiin.

Korpisota 1941–1944